Norrköpingshus nr 7

E-mail: styrelsen@norrkopingshus007.se
Tel: 011 – 12 72 54
Mobil 070 – 631 00 79

Riksbyggens områdeskontor, Centrum Norrköping:
Bråddgatan 15 Box 914, 602 22 Norrköping

Tel: 011-21 95 07 alt. 21 95 26
Fax: 011-21 95 72

Viktiga telefonnummer:
Riksbyggen Dag&Natt: 0771 – 860 860
Kabel-TV ComHem: 0771-55 00 00
Hisservice Kone: 0771-50 00 00